Afdeling for børne- og ungdomspsykatri

Afdelingen befinder sig i Villa Paletti som dagafsnit og ambulatorie for børne- og ungdomspsykiatri såvel som for psykoterapi. Behandlingsteamet består af medicinere, psykologer, psykoterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, pædagoger, sygeplejersker og logopæder.
Ledende overlæge er Heinz-Georg Löffler.

Afdelingens kontaktadresse (tysk netside)