Afdeling for psykatri

Afdelingen byder på et bredt terapispektrum indenfor de psykiatriske sygdomme.  Behandlinger udføres af det psykiatriske afsnit, et tilknyttet ambulatorie og dagsafsnit for ambulant voksen- og børnepsykiatri.
Ledende overlæge er dr. Frank Helmig.

Afdelingens kontaktadresse (tysk netside)