Kvalitet

Patientens helbredelse er selvfølgelig vor central opgave, men sygehusets kvalitet vurderes også ved hjælp av forskellige indikatorer, der beskriver, hvordan du som patient oplever behandlingen eller opholdet hos os.

Etablerede kvalitetsindikatorer er f.eks. antallet sygehusinfektioner og patienterfaringer, og de relevante data samles og offentliggøres af DIAKO sygehusets stab for kvalitetshåndtering.

DIAKO sygehus er ambitiøs om kvalitetssikring og -udvikling. Derfor er sygehuset medlem i foreningen «Initiative Qualitätsmedizin» (Initiativ kvalitetsmedicin). Denne sammenslutningen af mere end 350 tyske og sveitsiske sygehus karakteriseres af gensidig instruktion ved peer-review-procedurer og af omfattende dokumentation og publikation af kvalitetsrelevante data, der går udover den lovlig foreskrevne publikationspligt.

Læs mere om