Patientsikkerhed

På sygehus er det en selvfølge, at patienternes helbredelse står i midtpunkt. Men i de sidste 15 år udvidedes fokussen: helbredelsen betragtes idag i tættere sammenhæng med patienternes sikkerhed. Erfaringer fra flere nationale sundhedssystemer viste, at en patientsikkerhedskultur kan øge kvaliteten i helsetjenesten. Forudsætninger for en sikkerhedskultur er, at god kommunikation og kritisk reflektion av utilsigtede hændelser er en del af personalets rutiner. Viljen til at lære fra tidligere fejl og til at forebygge fremtidige skader lagde grunden for patientsikkerhedsprogrammer i flere lande.

I Flensburg og regionen Syddanmark var det allerede mellem 2008 og 2011, at projektet «Styrkelse af patientsikkerhed mellem Danmark og Tyskland», som økte opmærksomheden til temaet,  intensiverte udvækslingen mellem naboerne og satte i gang nye tiltag i sygehusene.
En konsekvens af patientsikkerhedsprogrammene er, at patienterne opmuntres at stille spørgsmål, hvis de lurer på noget eller føler sig usikker: Læs mere i brochuren »Godt du spør!« 

Hygiejne er en vigtig del av patientsikkerheden: DIAKO sygehuset anvender strikt alle hygiejneforordninger fra Tysklands national institut for folkesundhed, Robert-Koch-institutet i Berlin. Institutets opgave er at bekæmpe infektionssygdommer og at analysere folkesundhedens langsigtige udviklinger, lige som Statens Serum Institut i Danmark. Infektionsdata fra tyske sygehus samles på Robert-Koch-institut og danner en basis for et tidligt varslingssystem om infektioner.

Læs mere om sygehushygiejne

Sygehus har effektive regulatorer til rådighed for at påvirke hygiejnesituationen – og det er en selvfølge for os at gøre alt, der ligger indenfor vores muligheder. Alligevel findes det desværre ingen 100% beskyttelse mod infektioner. Hvis det sker en infektion til trods for værnetiltag, så er det vigtigt, bortset fra patientens helbredelse, at forhindre andre patienters og medarbejdernes smitte. På den måde opnår vi maksimal sikkerhed for alle i overensstemmelse med retningslinjerne.

Medarbejdere for sygehushygiejne

  • udarbejder hygiejnestandarder (f.eks. omgang med patienter som er kolonisert eller inficeret med MRSA) og etablerer dem på sygehuset
  • udarbejder og opdaterer hygiejne- og desinfektionsplaner
  • gennemfører hygiejnekontroller ved medicinsk udstyr, medier og tekniske prosesser (f.eks. endoskoper, desinfektionsredskap, sterilisatorer) og i sygehusets forskellige bedriftsenheder (operationsstue, blodbank osv.)
  • vejleder medarbejdere og inspicerer afdelinger og funktionsenheder, som rutin eller ved henvendelse
  • medvirker ved byggeprojekt og anskaffelse af udstyr (f.eks. rengørings-/desinfektionsredskab, sterilisatorer)
  • organiserer hygiejne-efteruddannelsen for alle medarbejdere
  • underviser på sygepleieskole
  • registrerer og vurderer sygehusinfektioner og forordner nødvendige tiltag i påkommende tilfælde
  • registrerer og vurderer udbredelsen af multiresistente bakterier
  • gør medarbejdere, patienter og pårørende sensibel for hygiejnetiltagernes betydning, f.eks. hånddesinfektion.