Vort ideal: »Du er i gode hænder«

Vort ideal er rodfæstet i den kristelige traditionen og præges af den evangelsk-lutherske troen. Menneskerne, som er betroede os, står i vor tankernes og handlingernes midtpunkt. Vi agter det enkelte menneskets tro, værdighet og personlighed, uafhængig af hans eller hendes styrker og svagheder.

Vi tager ansvar for samfundet og vi er en pålidelig og kritisk partner. Vi går ind for social retfærdighed og står til vore kristelige idealer. Det gælder især, når situationen bliver vanskelig i samfundet eller i økonomien.