Våre avdelinger, institutter og sentre

Ytterlige avdelinger og institutter

Akuttmottak                                                                                        Institutt for laboratorie- og transfusjonsmedisin
Avdeling for barne- og ungdomsmedisin                                  Institutt for patologi                         
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri                                 Institutt for radiologi og nevroradiologi
Avdeling for øyesykdommer                                                        
Avdeling for psykiatri, psykosomatikk og psykoterapi

Klinikk-kooperasjon i Flensburg

I Flensburg fins det to sykehus, DIAKO og Malteser-sykehuset St.Franziskus-Hospital, som ligger bare 500 meter ifra hverandre. Begge sykehus har slutt seg sammen for å tilby en omfattende medisinske forsyning for pasientene i regionen.
Klikk på bildet på høyre for å se hvordan fagområdene er fordelt på de to sykehus.

Tverrfaglige sammenslutninger og sentre

Senter for perinatal medisin og omsorg
Senter for brystkreft
Dialyse-Senter 
Senter for gynekologisk onkologi
Endoprotesesenter
Nevro-Senter
Senter for karsykdommer
Senter for kontinens
Senter for prostatakreft
Traumesenter
Ryggsøyle-Senter