Avdeling for anestesi og operativ intensivmedisin

Avdelingen tar seg av narkose og intensivmedisinsk hjelp til pasientene. Legene sørger for at pasientene får regionalanestesi eller narkose, slik at de kan opereres smertefritt og være smertefritt etter inngrepet.  Forskjellige skånsomme og pålitelige metoder står til rådighet og pasientene får individuel opplysning hvilke metoder passer best. Hvis du kan slappe av ved å høre musikk eller hvis du er interessert i å observere operasjonen din på monitor, så fortell oss dit ønske.

En annen sentral oppgave er intensivbehandling av meget syke pasienter. 
Avdelingen gir også behandling ved akutte smerter efter skader eller operasjoner.

Ledende overlege er prof. dr. med. Ulf Linstedt.
Avdelingens kontaktadresse (tysk nettside)