Avdeling for indre medisin

Avdelingen for indre medisin er DIAKOs største enhet og behandler pasienter med sykdommer i de indre organer. Indremedisinens spesialområder er kardiologi, angiologi og nefrologi. Avdelingen rår over moderne utstyr og avanserte metoder for diagnostikk, behandling, kontroll og oppfølge.

Tilbudet for innlagde og oppsøkende pasienter rekker fra konservativ behandling (f.eks. med medikamenter) til komplekse inngrep (f.eks. minimal-invasive operasjoner).

Avdelingen er fult utstyrt for å diagnostisere indre sykdommer og omfatter hjertekateterlaborer, systemer for hjerterytmeovervåkning samt komplett intensivavdeling. Pasientene kan føle seg trygt oppfulgt og sikre å få en presis diagnose og tilpasset behandling.

Ledende overlege er dr. med. Christoph Garlichs.
Avdelingens kontaktadresse (tysk nettside)