Avdeling for nevrokirurgi

Neurokirurgisk enhets primæroppgave er den operative behandlingen av sykdommer og skader på hjernen, ryggmargen og de perifere nervene, herunder hjernesvulster, kranietraumer, hjerneblødninger, degenerative sykdommer på ryggsøylen (for eksempel diskusprolapser, forskyvning av rygghvirvler) samt skader på - og svulster i - ryggsøylen. Pasienter med klemte- og skadede nerver og spesielle smertesyndromer, for eksempel trigeminusnevralgi,  blir også behandlet ved nevrokirurgisk avdeling.

Ledende overlege er prof. dr. med. Wolfgang Börm
Avdelingens kontaktadresse (tysk nettside)