Kvalitet

Pasientens helbredelse er selvfølgelig vår sentral oppgave, men sykehusets kvalitet vurderes også ved hjelp av ulike indikatorer, som beskriver hvordan du som pasient opplever behandlingen eller oppholdet hos oss.

Etablerte kvalitetsindikatorer både i Norge, Tyskland og andre land er f.eks. antallet sykehusinfeksjoner, pasientererfaringer eller antallet korridorpasienter, og de relevante data samles og offentliggjøres av DIAKOs stab for kvalitetshåndtering.

DIAKO er ambisiøs om kvalitetssikring og -utvikling. Derfor er sykehuset medlem i foreningen «Initiative Qualitätsmedizin» (Initiativ kvalitetsmedisin). Denne sammensluttningen av mer enn 350 tyske og sveitsiske sykehus karakteriseres av gjensidig instruksjon ved peer-review-prosedyrer og av utførlig dokumentasjon og publikasjon av kvalitetsrelevante data, som går utover de lovlig pålagte publikasjonspåbud.

Les mer om