Mer om sykehuset

Med årlig circa 27.000 innlagte og mer enn 65.000 oppsøkende pasienter sikrer DIAKO deg en høy kvalitetsstandard gjennom profesjonalitet, erfaring og innovasjon. Du nyter godt av vår klinikks omfattende behandlingsspektrum, der sykdommen din ikke betraktes isolert, men diagnostiseres og behandles i tverrfaglig samarbeide og utveksling.

Du er i gode hender hos oss. Circa 1400 sykehus-medarbeidere er tilstede for våre pasienter. Du kan henvende deg til dem når som helst – med din medisinske anliggende men også med dine spesielle spørsmål, som du har som gjest fra Norge. Siden omtrent ti år er det regelmessig pasienter fra Norge som kommer til DIAKO. Vi tilbyr medisinsk forsyning på høyeste nivå i våre 14 kliniske avdelinger og vi behandler og pleier pasientene med største omsorg. 

For å utvide vårt medisinsk tilbud har vi etablert en tett kooperasjon med Malteser-sykehuset St.Franziskus-Hospital, som ligger bare noen få meter ifra DIAKO midt i Flensburg.Våre kompetansesentre forener medisinsk fagkunnskap og avansert teknisk utstyr. Sentrenes arbeide, liksom hele sykehusets arbeide, evalueres internt og eksternt med jevne mellomrom, fordi vi tar kvalitetssikring som en selvfølge.
Det er også selvfølgelig for oss å rette en helhetlig blikk på din helse, både legemlig og sjelelig. Om du ønsker det, tilbyr vi deg gjerne sjelesørgelig ledsagelse. Med dette fortsetter vi en god tradisjon: Siden 1874, da tre diakonisser grunnla det evangelsk-lutherske sykehuset, gjør våre medarbeidere og diakonisser en innsats for pa­sientenes helhetlig helbredelse.
DIAKO er idag en modern gruppe av helsebedrift i Schleswig-Holstein. DIAKO-sykehuset er gruppens største bedriftsenhet.