Om DIAKO-Gruppen

DIAKO er idag en modern gruppe av helsebedrift, fordelt på 20 lokasjoner i Schleswig-Holstein. Mer enn 3.500 ansatte tjener inn  185 mio. euro omsetning (i 2017). DIAKO-sykehuset  i Flensburg med 1400 ansatte er gruppens største sykehus og tilbyr en enestående forsyning av pasienter med sykdommer i alle alvorlighetsgrader. I Flensburgs omgivelse er det DIAKOs poliklinikker og pleiehjem som garanterer medisinsk hjelp, pleie og omsorg for eldre eller syke mennesker.

DIAKO satser på unge mennesker: Sykehuset utdanner medisinstudenter og DIAKO-gruppen driver et utdannelsesenter for sykepleier og geriatrisk sykepleier (sammen med Maltesersykehuset St.Franziskus-Hospital) og Flensburgs største barnehage.