Vårt ideal: »Du er i gode hender«

Vårt ideal er rotfestet i den kristelige tradisjonen og preges av den evangelsk-lutherske troen. Menneskene som er betrodd oss står i våre tankenes og handlingenes midtpunkt. Vi akter det enkelte menneskets tro, verdighet og personlighet, uavhengig av sine styrker og svakheter.

Vi tar ansvar for samfunnet og vi er en pålitelig og kritisk partner. Vi gjør en innsats for sosial rettferdighet og står til våre kristelige idealer. Det gjelder især når situasjonen blir trangt i samfunnet eller i økonomien.